Margrelund AB

UTBILDNINGAR

 

Här kan du läsa om våra utbildningar och de olika delkurserna   

YKB, fortbildning  

Maskinförare, utbildning och kompetensprov 

Fordonsmonterad Kran, utbildning och kompetensprov 

 

Aktuella kurser

Din nyhet visas här efter att du har lagt till nyheter i appens konfiguration.YKB - Yrkeskompetensbevis  Fortbildning

Bakgrund
    
Att utföra persontransporter och godstransporter med tunga fordon är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Giltighetstid 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år, men inom femårsperioden måste alla som fortsättningsvis vill behålla sin behörighet genomgå en fortbildning om minst 35 timmar.  

Kursen delas  upp i fem delkurser som vardera omfattar minst sju timmar effektiv tid. Tid för rast, så som frukost, lunch, fika och bensträckare tillkommer.   

Fortbildning

Om du har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är du undantagen kravet på den grundutbildning som alla nya körkortstagare måste genomgå. Däremot omfattas du av kravet på att fullgöra fortbildningen på 35 timmar. Denna fortbildning delas upp i fem separata kurser, som kan spridas ut över tiden eller genomföras under en kortare period. Kontakta oss så kan vi planera tillsammans.  

All inclusive 

Allt ingår i våra kurser! Det betyder att ni också får frukostfralla med kaffe, te och dricka under förmiddagen. Sen åker vi och äter en riktig lunch och under eftermiddagen bjuds det på fika och någon god kaka. Som mellanmål har vi en skål som fylls med varierande frukter - beroende på säsong. Och så har vi en godisskål som kanske är för liten ... vi får fylla på den gång på gång vid varje kurstillfälle!  

Meddela oss om du t ex har speciella önskemål om vegetarisk kost eller något annat. 

Tänk på att ni måste kunna legitimera er vid varje tillfälle! 

Vi börjar kurserna prick kl 07:45!  Men vi vill att ni kommer en kvart tidigare så att vi hinner kontrollera er legitimation. Vi bjuder på en kopp kaffe under tiden! 

Dagen avslutas ca. 16:00!

Joakim Dahlgren håller i bokningen så ring honom (0708 34 63 75) för att få veta när nästa kurs är och naturligtvis för att få veta det dagsaktuella priset.  

Vi håller alltid ett lågt och bra pris!  

Under fliken "kontakta oss" kan ni också anmäla ert intresse eller bara ställa en fråga via formuläret. Där finns också alla tel nr och mailadress. 

 

DE FEM DELKURSERNA 

Här nedan kan du se syfte och innehåll på respektive delkurs och vad målet är. 

 

KURS 1 SPARSAM KÖRNING 

Syfte och innehåll: Som kursdeltagaren ska du få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. 

Mål: Du ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

 

KURS 2 GODSTRANSPORTER 

Syfte och innehåll:  Du uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. 

Mål: Du ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

 

KURS 3 LAGAR OCH REGLER 

Syfte och innehåll: Du uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom gör vi en genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager. 

Mål: Du ska efter utbildningen kunna reglerna för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

 

KURS 4 ERGONOMI OCH HÄLSA 

Syfte och innehåll: Du ska känna till vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. 

Mål: Du ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

 

KURS 5 SÄKERHET OCH KUNDFOKUS 

Syfte och innehåll: Att säkerställa dina och dina medtrafikanterna säkerhet och bekvämlighet. Vi belyser riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt vikten av att bidra till att företagets anseende höjs. 

Mål: Du ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken.Du ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

 

Maskinförare, utbildning och kompetensprov    

Kontakta Hans (0709773000) för mer information 

 

 

Fordonsmonterad Kran, utbildning och kompetensprov

Kontakta Hans (0709773000) för mer information

 

Kontakta oss